Program Kandidátky Mladých s podporou Pirátů pro Slavičín 2018

Transparentnost a otevřenost města

 • transparentní rozhodování radnice, veřejné schůze a videozáznamy z jednání zastupitelstva online na vašich počítačích
 • aktivní zapojení občanů do dění města (dotazování občanů, facebook, dotazníky)
 • zavedení online podpory pro občany na stránkách města (znáte z e-shopů)
 • zabráníme nevýhodným prodejům, o kterých se veřejnost dozví, až když už je pozdě
 • zveřejňování smluv a kontrola při výběrové m řízení občany


Modernizace našeho města Slavičín

 • WiFi připojení na autobusových a vlakových zastávkách
 • vyjednání modernizace vlakové zastávky s majitelem, případně příprava projektu na rekonstrukci a modernizaci
 • vyhrazená část rozpočtu na inovace ve městě
 • zapojíme se do programu „trenéři mládeže do mladých klubů“
 • open source SW zdarma pro radnici, zjednodušení dokumentů a zamezení falšování a výměně


Životní prostředí

 • podpora aktivity měst a obcí, které se neztotožnily s převedením zlínského vodárenství do rukou soukromého provozovatele Veolie a Moravské vodárenské a usilovat o vrácení vodárenství do rukou měst a obcí s cílem zajistit přijatelnou a solidární cenu vodného a stočného
 • ukončení provozu skládky a následná rekultivace, zvážení uvedení znovu do provozu pod 100% dohledem Služeb města Slavičína
 • odpadové hospodářství – kvalitnější recyklace, zvýšenou pozornost budeme věnovat alternativnímu řešení pro likvidaci tuhého komunálního odpadu


Pro udržení mladých ve Slavičíně

 • navrhneme výkup bytů a jejich rekonstrukce na byty pro mladé rodiny
 • vybudujeme startovací byty pro mladé rodiny
 • zajistíme parcely pro výstavbu rodinných domů
 • zlevníme městské pozemky pro místní rodiny s dětmi
 • podpoříme projekt Rodinných pasů
 • příprava projektu zábavního centra ve Slavičíně

Senioři

 • zajistíme svozy do kostela
 • připravíme a zrealizujeme projekt Domov důchodců Slavičín
 • klubu důchodců nabídneme modernizované prostory bývalého Hotelu Slavičan, vybudování klubu s hrami a zábavou pro seniory, seznamování s novou technikou (počítače, tablety, internet)
 • seniorům zrušíme poplatky za psa

 

Navrhni úpravu